kniha druhá - maríkovská veža - rok vydania 2022

Druhá kniha s názvom Maríkovská veža je veľkou galériou fotografií a emócií zo špeciálnych chvíľ života ľudí na prelome 19. a 20. storočia. Dozviete sa, aké sviatky slávili počas roka, ako prežívali veľké rodinné udalosti ako svadba, pôrod, krst či úmrtie, aké sezónne práce ich počas roka neminuli a porozprávame vám aj pár príbehov zo života vysťahovalcov a ich rodín.


Kniha sa rodila dlho, no práve vďaka tomu je jedinečná, plná informácií, ktoré by ste sa už nikde nedozvedeli, a naozaj krásna! Zanedlho, keď nám už nebude mať kto podať informácie, ako sa žilo v starej Marikovej, budú z kníh čerpať ako v studnici poznania naše deti, vnúčence i pravnúčence. Tešíme sa, že tento cenný poklad po nás ostane. 

  V knihách sme nezabudli ani na anglické texty, takže sú vhodné aj pre ľudí, ktorí neovládajú slovenčinu. Môžu slúžiť ako vhodný a krásny darček zo Slovenska do zahraničia, ako výborná prezentácia našej malej krajiny.


Veríme, že Vás naša skromná snaha o oživenie zabudnutého čara našich predkov zaujme a prenesie Vás do časov dávno minulých. Veď len pochopením minulosti dokážeme oceniť prítomnosť, v tichosti poďakovať našim predkom za bohatstvo, ktoré nám odovzdali a snažiť sa pre naše deti pripraviť budúcnosť založenú na rešpekte, skromnosti, láske k prírode a našim koreňom a nikdy nezabudnúť, z akého nádherného kúska Slovenska sme vzišli.