kniha prvá - hore marÍkovú

 V tejto prvej knihe rozprávame o bežnom živote na marikovských kopaniciach, o každodenných prácach, starostiach i radostiach, ukážeme marikovský kroj a vysvetlíme jeho jednotlivé časti. Veľká časť je venovaná tiež detičkám, ich hrám, vzdelávaniu a povinnostiam. 


Vo fotografiách sme sa snažili zachytiť krásu i tvrdosť vtedajšej doby bez prikrášlení, tak, ako to vtedy bolo, akoby sme sa strojom času s fotoaparátom preniesli do minulosti. Zanedlho, keď nám už nebude mať kto podať informácie, ako sa žilo v starej Marikovej, budú z kníh čerpať ako v studnici poznania naše deti, vnúčence i pravnúčence. Tešíme sa, že tento cenný poklad po nás ostane. 

 V knihách sme nezabudli ani na anglické texty, takže sú vhodné aj pre ľudí, ktorí neovládajú slovenčinu. Môžu slúžiť ako vhodný a krásny darček zo Slovenska do zahraničia, ako výborná prezentácia našej malej krajiny.


 Veríme, že sa Vám knihy, texty v nich aj fotografie budú páčiť tak, ako sa páčia nám. Dúfame, že na Vás prenesieme trochu z našej radosti pri vytváraní tohto projektu.