Kalendár A4 nástenný - 8eur


Kalendár v menšom praktickejšom vydaní

Kalendár A3 nástenný - 10eur


Kalendár v plnej veľkosti A3, aby ste si mohli fotografie počas roka užiť, na konci roka si ich môžete z kalendára vystrihnúť a použiť ďalej